A nők kedvezményes nyugdíja

Női nyugdíj

A nők kedvezményes nyugdíja

 

Mitől kedvezményes a nők nyugdíja? És miért éppen a nőké?

A hölgyek a hatályos szabályozás szerint 2019-ben is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes nyugdíját: meg kell szerezniük legalább 40 évi jogosultsági időt (amelyből alapesetben legfeljebb 8 év lehet a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósítási idejével szerzett szolgálati idő,  vagyis legalább 32 évi szolgálati időt keresőtevékenységgel, azaz munkával kell megszerezniük).

A kedvezményes nyugdíj összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a korbetöltött öregségi nyugdíj összegét, vagyis nem csak a 40 évi jogosultsági idő, hanem az érintett hölgy egész élete során szerzett összes szolgálati idő és az 1988 óta szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számított nettó havi átlagkeresete figyelembevételével számítják ki a kedvezményes nyugdíj összegét.

De kezdjünk az elején: mi is az a nők kedvezményes nyugdíja? A nők kedvezményes nyugdíja alanyi jogon járó, teljes nyugdíj. Azért kedvezményes, mert nem terheli semmilyen levonás amiatt, hogy az érintett hölgy a nyugdíjkorhatára betöltése előtt veszi igénybe a nyugellátást. Emiatt nem is számítják újra a nyugdíj összegét, ha a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy betölti a nyugdíjkorhatárát. A nők kedvezményes nyugdíja mellett tetszőleges időtartam alatt a versenyszférában úgy lehet dolgozni, hogy amíg a nyugdíjas hölgy nyugdíjjárulék alapját képező bruttó keresete, jövedelme nem éri el az éves összeghatárt (a minimálbér 18-szorosát), addig a nyugdíját is felveheti. Ez a korlátozás megszűnik, ha a hölgy betölti a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárát.

  1. január 1-jétől az éves összeghatár hordereje véget ért a kedvezményes nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgozó hölgyek számára, miután a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszonyban dolgozó nyugdíjas munkadíját semmilyen járulék nem súlyozza le, pusztán a 15%-os személyi jövedelemadót kell majd megfizetni. Ennek következtében az ilyen keresetet nem kell beszámítani az éves összeghatárba. Hasonlóképp a nonprofit nyugdíjas szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tagként a kedvezményes nyugdíjban részesülő hölgy szövetkezeti díjazását sem kell beszámítani az éves összeghatárba.

A közszférában teljesített munka esetén azonban a kedvezményes nyugdíjat (és a korbetöltött nyugdíjat is) felfüggesztik arra az időintervallumra, amíg az érintett hölgy (előzetes kormányzati engedéllyel létesített) közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya fennáll.

A kedvezményes nyugdíjjal azonos időben történő munkavégzéssel szerzett nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján a nyugdíjas hölgy nyugdíjnövelésre jogosult, amelyet 2017. január 1-jétől a nyugdíjhatóság már hivatalból (nem kérelemre) állapít meg. A nyugdíjnövelés során az előző évben szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező kereset 1/2400-ad részével emelik meg a nyugdíj havi összegét. (Az 1/2400-ad úgy adódik, hogy az éves kereset 1/12-ed részének 0,5%-a az emelés mértéke a törvény szövege szerint. Ha pl. 2017-ben az éves bruttó kereset 1,2 millió forint volt, akkor 2018 januárjától a nyugdíj összegét 500 Ft-tal kell megemelni. ) Miután erre a nyugdíjnövelésre csak a nyugdíjjárulék alapját képező keresetekre tekintettel kerülhet sor, 2019. január 1-jétől a kedvezményes nyugdíjuk mellett munkaviszonyban dolgozó hölgyek már nem számíthatnak ilyen növelésre, hiszen a keresetüket nem terheli nyugdíjjárulék. Szintén nem jár emelés a közérdekű nyugdíjas szövetkezet nyugdíjas tagjaként kapott fizetés alapján.

„Ingyen ebéd márpedig nincs”- szól a közmondás, a nők kedvezményes nyugdíjának 2 alapfeltétele van: legalább 40 évi (keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel) szerzett jogosultsági idő megléte, amelyből alapesetben legalább 32 évi szolgálati időt kell keresőtevékenységgel (munkával) szerezni, és ennek a két alapfeltételnek egyszerre kell teljesülnie.

About The Author