A nők nyugdíjkorhatára

Női nyugdíj

A nők nyugdíjkorhatára

 

Érdemes-e egyáltalán nyugdíjjal számolni? A magyar nyugdíjrendszer kissé torz mivolta miatt jobb nőnek lenni, ha az öregségi ellátásról van szó. Igazságos-e így, és hosszabb távon milyen hatásai lehetnek a nyugdíjrendszerre, valamint felmerül a kérdés, mit lehet majd tenni, amikor a társadalom elöregedése miatt változtatni kell?

Minden változik a kor előrehaladtával, így a társadalom is változik, de nem csak hogy változik, de öregszik is. Sajnos jóval kevesebb gyermek születik, mint ahányan meghalnak, ebből következik, hogy egyre kevesebb munkaképes ember tartja el a nyugdíjas generációt. Rengeteg fiatal hagyja el az országot, és inkább külföldön helyezkednek el, valamint alapítanak családot. Emiatt is reformálta meg a kormány a nyugdíjrendszert, és többek között bevezette a korhatár előtti ellátás intézményét is.  Habár számos kedvezmény megszűnt, előrehozott nyugdíj már nincs, hiszen a korábbi évek törvény módosítása értelmében már minden előrehozott nyugdíjba menetelt érintő jogszabály megszüntetésre került, így öregségi nyugdíj kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor állapítható meg. Jogosan merül fel a kérdés: Nekem vajon lesz-e nyugdíjam? Vagy a semmire várok?

Friss felmérések szerint a magyar lakosság megtakarításai egyre jobban nőnek a válság végeztével, és a 45 év felettiek kifejezetten a nyugdíjas éveikre gyűjtögetnek, nem bízván a jelenlegi nyugdíjas rendszerben.

Ahogy a 2012-es bevezetés óta mindig, így 2019-ben is csak a teljes nyugdíjkorhatár betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj. Korábbi időpontban egyedül a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége áll rendelkezésre.

Ez évben nyugdíjkorhatárt az 1955-ben születettek fogják betölteni hatvannegyedik születésnapjukon. Korhatár előtt pedig azok a hölgyek dönthetnek a nyugdíjkorhatár betöltéséig a “Nők 40” öregségi nyugdíj igényléséről, akik ebben az évben elérik a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági időt, vagy azt már korábban megszerezték, de eddig nem vették igénybe ezt a nyugellátást. A nyugdíjtörvény szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik .

A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermeknevelést segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás. Szintén idetartozik az ápolási díjban eltöltött az a szolgálati idő, amelyet súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel szerzett az érintett nő, illetve az ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően megszerzett szolgálati idő. 2019-től bővült a jogosultsági idők köre a gyermekek otthona gondozási díjának időtartamával. A jogosultsági időn belül a kereső tevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni. Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj esetén, illetve a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság esetén legalább harminc év. Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy évvel, és minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet. 2019-ben többféle módon is igénybe vehető a “Nők 40” kedvezményes nyugellátás, mert az öregségi nyugdíj igénybevételére vonatkozó igen kedvező új szabályok erre a nyugellátásra is vonatkoznak. A kedvezményes nyugellátás öregségi teljes nyugdíjnak minősül, igénybevételéhez nem szükséges a biztosítási jogviszony megszüntetése. Akkor, amikor a negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátás igénybevételéről dönt a jogosultsággal rendelkező hölgy, az azzal is jár, hogy azonosan az öregség korhatár betöltésétől igényelhető öregségi nyugdíjjal további szolgálati időt a nyugdíj megállapításától kezdve nem szerezhet az érintett még akkor sem, ha ezt követően kereső tevékenységet folytat. Ez a kereset, mint 2019-től járulékmentes jövedelem nem fog adni jogosultságot a 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre. 

De ez a nyugdíj több tényező függvénye. A nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától is függ. A Nők 40 esetében legalább negyven év szolgálati idő már megszerzésre került, így a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset – amely az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításáig szerzett nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelmekből kerül meghatározásra – legalább nyolcvan százaléka lesz a nyugdíj összege.

Negyven év szolgálati idő felett szolgálati évenként már két százalékkal növekszik ebből a havi átlagkeresetből figyelembe vehető rész, így születhet olyan döntés is, miszerint az érintett hölgy nem rögtön a negyven év jogosultsági idő elérésekor, hanem sokkal inkább kicsit később, negyven pár év szolgálati idő meglétekor, de még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt veszi igénybe ezt a kedvezményes nyugellátást.

About The Author